Aktuality

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

20. 02. 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2. 2020 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2020-20200220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Letošní výroční členská schůze je volební. V souladu se Stanovami tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Třeboň, z.s. platnými od 27. 6. 2016 a zveřejněných na adrese www.jiskratrebon.cz/userfiles/file/stanovy-tj-jiskra-trebon-20160627-396.pdf, zejména články III.2 - 6. a III.8. proběhne odděleně volba předsedy a ostatních členů výboru tenisového oddílu. Zájemci/nominanti na funkce:

 • předsedy tenisového oddílu,
 • dalších členů výboru oddílu (z nichž bude vybrán místopředseda) a
 • členů kontrolní komise
   

mohou sdělit svůj zájem/nominaci na e-mailovou adresu tenis@jiskratrebon.cz nebo telefonicky předsedovi oddílu na tel. 602952762.
Všichni zájemci/nominanti budou bezodkladně zveřejněni na našich stránkách. Zájem/nominaci je možno také sdělit až na výroční členské schůzi.

Počet členů výboru tenisového oddílu včetně předsedy v případě dostatečného počtu kandidátů bude 7.
Počet členů kontrolní komise v případě dostatečného počtu kandidátů budou 3.

 • Na předsedu tenisového oddílu bude/budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • ing. Petr Chalupa
  •  
 • Na členy výboru tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  • Dalibor Filip
  • Dominik Hořejší
  • ing. Radek Hrubec
  • ing. Ondřej Macháček
  • Milan Rožboud
  • Jan Vališ
  • Bohuna Zahradníková
  • Michal Zavadil
  •  
 • Na členy revizní komise tenisového oddílu budou kandidovat (řazeno abecedně):
  •  

Výbor tenisového klubu
 


Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

13. 01. 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.docx nebo stejný na stránkách našich CestneProhlaseniZakonnehoZastupce-2020.docx.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi. Děkujeme Vám za pomoc.
 


Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

09. 10. 2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020 s výjimkou těchto termínů:

 • zimních vánočních prázdnin: 21. prosince 2019 - 5. ledna 2020 včetně,
 • jarních prázdnin: 22. února - 1. března 2020 včetně,
 • velikonočních prázdnin: 9., 10. dubna, a 13. dubna 2020 včetně.
  Upozornění:
  Státní svátek 28. 10. 2019 a podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019 ani pololetní prázdniny 31. ledna 2020 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tyto termíny rezervované hodiny platí.
   

Trenéři mají v této sezóně zajištěn přístup do tenisové haly prostřednictvím čipu, který si vyzvednou v recepci Bertiných lázní (Penzionu Alberta).

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku .

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 


Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

22. 09. 2019

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Mám zájem o členství ... nebo přímo na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/mam-zajem-o-clenstvi/d:informace-pro-zacinajici-tenisty-tenisovou-mladez.
 


Obsazení tenisových dvorců

23. 04. 2019

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Obsazení tenisových dvorců uvádíme informace k nově sdílenému kalendáři s publikací aktuální obsazenosti tenisových kurtů: https://www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Členům oddílu, kteří požádají na tenis@jiskratrebon.cz o přístup ke kalendářům, bude udělen s oprávněním: "zobrazení informací o dostupnosti" (pro využití zejména v jejich mobilních zařízeních).
 


Dopis členům před letní sezónou 2019

23. 03. 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem:
D-TOTJJiskraTrebon-clenum2019-20180320.pdf.
 


GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

23. 03. 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nám ukládá, kromě již standardních povinností, také naplněné této směrnice. Žádáme členy tenisového oddílu o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení dokumentu: TJ-Jiskra-OT-GDPR-2019-20190307.pdf.

Současně žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o obdobnou součinnost a pomoc při vyplnění a doručení, kromě výše uvedeného dokumentu, také "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a Program poskytnutí dotacína podporu volnočasových aktivit vroce 2019. Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf nebo stejný na stránkách našich Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi. Děkujeme Vám za pomoc.
 


Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

23. 03. 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019.
VČS přijala usnesení o ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3). Ten naleznete v dokumentu TJ-Jiskra-OT-turnaje-2019-v20190714.pdf (aktualizováno 14. 7. 2019). Z termínů vybíráme:

 • sobota 29. 6. 2019: 33. ročník tradičního turnaj neregistrovaných a registrovaných "srabů",
 • 13. - 14. 9. 2019: 2. ročník Mezinárodního turnaje partnerských měst (při 111 výročí založení tenisového klubu v Třeboni) - 2. OKTOBRKAP 2019, Waldkirchen.


Schválené časy a počty dvorců jsou orientační. Po dohodě se správcem může dojít k drobným úpravám!
Aktualizované informace na www.trebon.cz/kurty-kalendar


Brigády jaro 2019

20. 03. 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 a 2018) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.


Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

02. 03. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019:

 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet pro rok 2019 (v rozsahu roku 2018 s možnou 10% odchylkou od jednotlivých položek).
 • VČS schvaluje pro rok 2019 a další členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2018.
 • Počet brigádnických hodin (BH) pro rok 2019 a další byl však schválen se změnami:
  • počet BH pro dospělé zůstává zachován jako v předchozích letech,
  • počet BH pro juniory (15 - 18 let) z 2 BH (platných do 31. 12. 2018) na 4 BH (platné od 1. 1. 2019).
 • Navýšení náhrady za neodpracovanou BH:
  • u dospělých z Kč 200,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 300,- (platné od 1. 1. 2019)
  • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 120,- na Kč 150,-.
  • a s tím související i navýšení odměny za BH odpracované nad rámec povinnosti ve výši 50 % náhrady za neodpracované BH, tedy:
   • u dospělých z Kč 100,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 150,- (platné od 1. 1. 2019)
   • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 60,- na Kč 75,-.
  • Tyto odměny budou zdaňovány 15% srážkovou daní. (Uvedené odměny jsou ve výši po zdanění.)
  • Pro vyšší administrativní náročnost (dohody o provedení práce) je možno tyto odměny vyplácet jen jedenkrát za kalendářní rok.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 a 2018: hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu navýšenou z doposud platných Kč 5000,- na Kč 6000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl. Nově bude součástí dokončení kurtu i pověšení plachet za tenisovým kurtem.
 • VČS schválila ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3).
 • Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do nejvyšší krajské soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 2000,- stejně, jako když tuto soutěž udrží.
  Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do vyšší soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 1000,-.
 • VČS schvaluje zavedené oddílového žebříčku dvouher i čtyřher dle předloženého návrhu.


Akce

28.02.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test