Aktuality

 

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

22. 09. 2019

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Mám zájem o členství ... nebo přímo na http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/mam-zajem-o-clenstvi/d:informace-pro-zacinajici-tenisty-tenisovou-mladez.
 


Obsazení tenisových dvorců

23. 04. 2019

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Obsazení tenisových dvorců uvádíme informace k nově sdílenému kalendáři s publikací aktuální obsazenosti tenisových kurtů: https://www.trebon.cz/kurty-kalendar.

Členům oddílu, kteří požádají na tenis@jiskratrebon.cz o přístup ke kalendářům, bude udělen s oprávněním: "zobrazení informací o dostupnosti" (pro využití zejména v jejich mobilních zařízeních).
 


Dopis členům před letní sezónou 2019

23. 03. 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem:
D-TOTJJiskraTrebon-clenum2019-20180320.pdf.
 


GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

23. 03. 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nám ukládá, kromě již standardních povinností, také naplněné této směrnice. Žádáme členy tenisového oddílu o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení dokumentu: TJ-Jiskra-OT-GDPR-2019-20190307.pdf.

Současně žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o obdobnou součinnost a pomoc při vyplnění a doručení, kromě výše uvedeného dokumentu, také "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a Program poskytnutí dotacína podporu volnočasových aktivit vroce 2019. Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf nebo stejný na stránkách našich Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.pdf.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi. Děkujeme Vám za pomoc.
 


Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

23. 03. 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019.
VČS přijala usnesení o ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3). Ten naleznete v dokumentu TJ-Jiskra-OT-turnaje-2019-v20190714.pdf (aktualizováno 14. 7. 2019). Z termínů vybíráme:

 • sobota 29. 6. 2019: 33. ročník tradičního turnaj neregistrovaných a registrovaných "srabů",
 • 13. - 14. 9. 2019: 2. ročník Mezinárodního turnaje partnerských měst (při 111 výročí založení tenisového klubu v Třeboni) - 2. OKTOBRKAP 2019, Waldkirchen.


Schválené časy a počty dvorců jsou orientační. Po dohodě se správcem může dojít k drobným úpravám!
Aktualizované informace na www.trebon.cz/kurty-kalendar


Brigády jaro 2019

20. 03. 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00):
brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat zejména o víkendech od 9:00 hod.
Termíny, přístup na kurty a úkoly k řešení je nutno dohodnout s p. Michalem Zavadilem (zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech).

Vedení brigád bude zajištěno zejména p. Michalem Zavadilem a p. Radkem Hrubcem. Vyzýváme všechny členy tenisového oddílu, kteří mají povinnost brigád, aby využili těchto termínů. Pozdější brigády (obdobně jako v roce 2017 a 2018) již nemusí být vyhlášeny zejména proto, že opět budou kurty #1 - #7 poskytnuty do výhradní správy zájemcům za úhradu tak, jak schválila VČS tenisového oddílu v roce 2018.

Zájemci o převzetí kurtů #1 - #7 do správy mohou kontaktovat výbor tenisového oddílu prostřednictvím e-mailu tenis@jiskratrebon.cz.

Upozorňujeme členy tenisového oddílu na změny v požadovaném počtu brigádnických hodin a výši náhrad za ně, které schválila VČS dne 1. 3. 2019 http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.


Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

02. 03. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019:

 • Byly schváleny výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet pro rok 2019 (v rozsahu roku 2018 s možnou 10% odchylkou od jednotlivých položek).
 • VČS schvaluje pro rok 2019 a další členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2018.
 • Počet brigádnických hodin (BH) pro rok 2019 a další byl však schválen se změnami:
  • počet BH pro dospělé zůstává zachován jako v předchozích letech,
  • počet BH pro juniory (15 - 18 let) z 2 BH (platných do 31. 12. 2018) na 4 BH (platné od 1. 1. 2019).
 • Navýšení náhrady za neodpracovanou BH:
  • u dospělých z Kč 200,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 300,- (platné od 1. 1. 2019)
  • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 120,- na Kč 150,-.
  • a s tím související i navýšení odměny za BH odpracované nad rámec povinnosti ve výši 50 % náhrady za neodpracované BH, tedy:
   • u dospělých z Kč 100,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 150,- (platné od 1. 1. 2019)
   • u juniorů (15 - 18 let) z Kč 60,- na Kč 75,-.
  • Tyto odměny budou zdaňovány 15% srážkovou daní. (Uvedené odměny jsou ve výši po zdanění.)
  • Pro vyšší administrativní náročnost (dohody o provedení práce) je možno tyto odměny vyplácet jen jedenkrát za kalendářní rok.
 • Byl schválen stejný model jarní přípravy kurtů, který se osvědčil v roce 2017 a 2018: hrubá příprava v rámci oddílu a BH členů; následné dokončení zájemci za úhradu navýšenou z doposud platných Kč 5000,- na Kč 6000,- za kurt po zdanění srážkovou daní; materiál poskytuje tenisový oddíl. Nově bude součástí dokončení kurtu i pověšení plachet za tenisovým kurtem.
 • VČS schválila ponížení počtu turnajů ČTS (kat. C) o přibližně 1/3 z plánovaného počtu turnajů pro rok 2019 (tj. přibližně o 3).
 • Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do nejvyšší krajské soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 2000,- stejně, jako když tuto soutěž udrží.
  Soutěžní družstvo (mládeže i dospělých), které postoupí do vyšší soutěže, obdrží od klubu jednorázovou odměnu Kč 1000,-.
 • VČS schvaluje zavedené oddílového žebříčku dvouher i čtyřher dle předloženého návrhu.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

22. 02. 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu,

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Hotelu Zlatá hvězda, sále Krčín.
Celá pozvánka zde: Pozvanka-na-VCS-2019-20190220.pdf.

Zároveň bude možno provést rezervaci a příp. úhradu skříňky v zázemí TK.

Výbor tenisového klubu


Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

15. 10. 2018

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou těchto termínů:

 1. zimních vánočních prázdnin: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 včetně,
 2. jarních prázdnin: 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019 včetně,
 3. velikonočních prázdnin: 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019 včetně.
  Upozornění:
  podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2018 ani pololetní prázdniny 1. února 2019 nejsou z rezervací vyjmuty - pro tento remín rezervované hodiny platí.

 

Informace o termínech prázdnin čerpány zde: Organizace školního roku 2018_2019 web.pdf.

Zimní tenisová sezóna je vyúčtována prostřednictvím našeho tenisového oddílu rodičům s min. 5% zvýhodněním oproti běžně účtovaným cenám.

V případě zájmu o trénink i v období prázdnin, které nejsou rezervovány (viz body 1 - 3 výše), si zajišťují trenéři nebo rodiče rezervaci tenisové haly přímo na recepci Bertiných lázní, kde zároveň provedou úhradu těchto termínů.

Trenéři jsou zodpovědní za obsazení rezervovaných hodin nebo (příp. po dohodě s rodiči) za jejich včasné zrušení (nejpozději 3 dni před termínem). Tyto hodiny však budou vyúčtovány bez ohledu na to, zda budou v náhradních termínech čerpány či nikoli.

V případě závažného zdravotního problému trénovaného dítěte v zimní tenisové sezóně do 31. 12. je možno zrušit a nevyúčtovat příslušnou rezervaci od 1. 1. do konce zimní tenisové sezóny.

Při přístupu a užívání tenisové haly s novým povrchem a LED osvětlením je třeba dodržovat provozní řád (včetně zákazu konzumování jídla v tenisové hale) a o příp. zjištěných nedostatcích informovat na recepci Bertiných lázní pro případnou reklamaci.
Parkování na parkovišti u tenisové haly je zahrnuto v ceně služby. Lístek opravňující k výjezdu z parkoviště je k vyzvednutí na recepci lázní nebo v restauraci Top-spin v provozní době.

 


OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

17. 09. 2018

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na
1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež
nazvaný OKTOBRKAP - 2018.

Turnaj za účasti čtyř čtyřčlenných družstev v našem i německém týmu ve věkových kategoriích do 10 let (U10), 12 let (U12), 14 let (U14) a 18 let (U18) se uskuteční

dne 22. záři 2018 na tenisových kurtech našeho oddílu.

Soupeři našich mladých hráčů budou kvalifikanti oblastního přeboru partnerského regionu Freyung-Grafenau: www.freyung-grafenau.de.

Časový harmonogram:

 • 9:00 - 9:15 příjezd mladých soupeřů z Bavorska,
 • 9:30 - 9:45 slavnostní zahájení (paní Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou našeho města),
 • 10:00 - 17:00 turnaj,
 • 17:00 - 18:00 vyhlášení vítězů a předání cen, slavnostní zakončení.

 

V průběhu celého dne bude pro soutěžící i hosty zajištěno stravování i občerstvení.
 Způsob hry pro U10 (minitenis, orange míče (Stage 2), kurt #4)
:
(Dle pravidel Minitenisu http://www.minitenis.cz/pravidla.)
Pořadí zápasů (pouze dvouhra): 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, 1. - 2. chlapec, 1. - 2. dívka, 2. - 1. chlapec, 2. - 1. dívka.
Hodnocení výsledku utkání této skupiny:

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl celkového počtu vyhraných a prohraných míčů.
- vzájemný zápas prvních hráčů družstva podle zápisu o utkání.

Způsob hry pro U12 (kurt #3) , U14 (kurt #2), U18 (kurt #1):
Pořadí zápasů U12 a U14: dvouhra: 1. chlapci, 1. dívky, 2. chlapci, 2. dívky, čtyřhra: chlapci, čtyřhra dívky.
Pořadí zápasů U18: dvouhra: 1. chlapci, 2. chlapci, dívky, 3. chlapci, 4. chlapci, čtyřhra: 1. chlapci, 2 chlapci.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, na 4 vítězné hry v sadě se systémem tie-break při stavu 3:3 v prvních dvou sadách, na místo třetí sady supertiebreak. (Tzn. vítězství ve zkráceném setu 4:0, 4:1, 4:2, pokud 3:3, pak tie-break.)
Zápasy čtyřher se hrají navíc systémem NO-AD (bez výhod).
Hodnocení výsledku utkání (každé skupiny samostatně):

Vítězství v zápase - 2 body,
prohra v zápase - 1 bod,
kontumační prohra - 0 bodů.
Vítězným družstvem v utkání se stává družstvo s vyšším počtem bodů.
V případě shody bodů jsou postupně rozhodující následující ukazatele:
- rozdíl vyhraných a prohraných sad,
- rozdíl vyhraných a prohraných her.


 
Srdečně vás zveme k podpoře našeho tým a ocenění kvality soupeře.

Výbor tenisového oddílu.Akce

22.09.2019

Filtrovat

cal cal

Aktuality

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

20. 03. 2019

Brigády jaro 2019

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): brigády začínají za příznivého počasí 23. března 2019 v 10:00 hod a budou pokračovat...Více zde

02. 03. 2019

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 1. 3. 2019

Hlavní usnesení výroční členské schůze (VČS) tenisového oddílu dne 1. 3. 2019: Byly schváleny výsledky...Více zde

22. 02. 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18:00 hod. tradičně v Více zde

15. 10. 2018

Informace před zimní tenisovou sezónou 2018-2019

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 15. 10. 2018 do neděle 17. 4. 2018 s výjimkou...Více zde

17. 09. 2018

OKTOBRKAP 2018 - 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a mládež

Při 110. výročí založení tenisu v Třeboni vás zveme na 1. roční mezinárodního tenisového turnaje partnerských měst pro děti a...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test