Aktuality

 

Prázdninový turnaj pro děti a mládež 2022

21. 08. 2022

V termínu 20. 8 - 21. 8. 2022 se uskutečnil tradiční tenisový turnaj pro děti a mládež.

Akce se zúčastnilo celkem 34 dětí - ml. žáků a žákyň (18 chlapců, 16 dívek). Zápasy probíhaly od sobotního rána od 9:00 hod do nedělního odpoledne. Organizace turnaje (4 soutěže: po 2 dvouher a 2 čtyřher chlapců a dívek) obsadila všech 5 kurtů v třeboňském tenisovém klubu. Kromě ředitele turnaje, vrchního a dvou hlavních rozhodčích pomohli s organizací (např. kropením a úklidem kurtů po hře atd.) i členové našeho tenisového oddílu.

Bezprostředně po tomto turnaji jsme navázali dalším pokračováním tenisové školky, jejíž podzimní běh pokračuje i v zimním období v tenisové hale v Třeboni.

Vzhledem k nižším příjmům pro uspořádání turnaje byly maximálně uspořeny finanční prostředky:

 • před závodem byli vyškoleni domácí rozhodčí, kteří se závodů zúčastnili jako dobrovolníci,
 • další služby byly nasmlouvány za příznivější ceny s příslibem další spolupráce v budoucnosti.

Jihočeský kraj poskytl grant ve výši Kč 10.000,-.

Oddíl tenisu předpokládá, že se turnaj bude konat i v budoucnosti v obdobném termínu (o víkendu v srpnu).


Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

15. 11. 2022

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2.

Výstavba byla plánována dlouhodobě a hlavním impulsem k její dokončení bylo reálné zvažování zavedení jednotného standardního ("zimního" nebo "letního") času (což by nám při předpokládaném celoročním "zimním" čase zkrátilo dobu hry večer o hodinu) a také možnost čerpání finanční podpory Jihočeského kraje (Kč 450000,-).

Každý kurt je osvětlen šesti LED lampami (každá se světelným tokem 80000 lm a příkonem v náběhu 500 W). Lamy jsou umístěny ve výšce 9 m.
Členové oddílu odpracovali při výstavbě přes 250 brig. hodin.

Historie výstavby (2012 a 2013, 2015, 2022)

 • Založení ochranných trubek pro rozvod elektro a uzemnění jsme realizovali na konci roku 2012 při rekonstrukci kurtů #1 a #2 (tehdy značeny 4 a 5) spolu s rozvodem trubek pro autom. závlahu kurtů.
 • Propojení v zámkové dlažbě s hlavním rozvaděčem v recepci zázemí tenisového klubu jsme zajistili při dokončení zázemí klubu v roce 2015.
 • Vlastní výstavba stožárů (výkopy, protažení a napojení kabelů a zemnění, betonování pouzder, stavba stožárů,osazení LED lamp, zapojení elektro) proběhla počátkem října roku 2022. Hlavními dodavateli byli:
  • ELEKTRO S.M.S., spol. s r. o. www.elektrosms.cz - projekt a dodávka LED lamp,
  • AMAKO, spol. s r.o. www.amako.cz - dodávka stožárů,
  • JIPAMA s.r.o. www.jipama.cz - výkopové a montážní práce,
  • Zdeněk Novotný a Aleš Kubín - rozvaděč, elektromontážní práce.
    


Zajímavé fotografie z celé historie výstavby naleznete zde: www.tenis.jiskratrebon.cz/fotogalerie/99-tenisove-dvorce/dvorce-2022/osvetleni-kurtu-1-a-2.
 


Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

04. 11. 2022

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00.

Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt #1 má nerovný povorch po přejezdu montážní techniky, který upravíme až na jaře příštího roku).
Cena za osvětlení bude do konce letošního roku Kč 40,-/hod. (Spotřeba světel na jeden kurt je max. 3 kWh.) Úhrada (i členy klubu) se provede jedním z těchto způsobů:

 • bezhotovostně QR kódem po úpravě ceny dle délky doby osvětlení, viz informační banner u vchodu na kurty,
 • hotově v Kavárně u kanára (pokud bude otevřeno) nebo
 • na recepci (u správce) tenisových kurtů (pokud bude přítomen).

Nadále bude možno osvětlení využívat po dohodě s členem výboru (Petrem Chalupou, Radkem Hrubcem nebo Michalem Zavadilem), který zajistí jeho spuštění v dohodnutém čase a délce doby osvětlení.

 


Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

25. 04. 2022

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5:

 • místo původní Kč 200,-/hod nově Kč 220,-/hod.

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

24. 03. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:
 

 1. VČS bere na vědomí a schvaluje:
  1. zprávu o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2021.
 2. VČS schvaluje:
  1. zprávu mandátové komise,
  2. plán činnosti a rozpočet na rok 2022.
 3. Ukládá:
  výboru TO plnit úkoly, vyplývající ze schválené plánu činnosti pro rok 2022 a to zejména:
  1. zajistit výběr zhotovitele pro realizace projektu Modernizace sportovního areálu (MSA) za podmínky získání dotace,
  2. zajištění rezervačního systému pro přístup na kurty,
  3. obnovit pravidlo přístupu na kurty od 10. května jen pro ty, kteří mají uhrazeny členské příspěvky a splněnu (odpracovánu či zaplacenu) 1/2 svých brigádnických hodin,
  4. zajistit obnovení kontrolní komise tenisového oddílu.

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

29. 04. 2022

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#891, resp. www.kraj-jihocesky.cz/ku_file/196566/0.

 • Název DP: Podpora sportovní infrastruktury (DP PSI op. I/2022)
  Opatření I. - Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť
 • Název projektu: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni
  Celkové náklady: Kč 772 200,-
  Požadované prostředky: Kč 600 000,-
  Schválené prostředky: Kč 450 000,- (77,7 % "podíl dotace na nákladech projektu v %")

 


Soutěže družstev 2022

25. 04. 2022

 

Termín Domácí Hosté Věková kategorie Soutěž
30.04.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  LTC Velešín B dospělí KP II.
TK Strakonice  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
01.05.2022 volno TK Jindřichův Hradec dor.  dorost KP I.
07.05.2022
 
Jiskra Bechyně B TJ Jiskra Třeboň  dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň  LTC Velešín st. st. žactvo KP I.
08.05.2022 LTC Tábor 1903 B volno dorost KP I.
14.05.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  Sokol TK Kaplice  dospělí KP II.
TK Soběslav  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
15.05.2022 volno TK Prachatice dor.  dorost KP I.
28.05.2022
 
Start České Budějovice B TJ Jikra Třeboň dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň   LTC Tábor 1903 B st.   st. žactvo KP I.
29.05.2022 TK Hluboká nad Vlt. volno dorost KP I.
04.06.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  Spartak Trhové Sviny dospělí KP II.
TK Pelhřimov B  TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
05.06.2022 volno ZVVZ Milevsko dor. dorost KP I.
18.06.2022
 
TK Sezimovo Ústí  TJ Jiskra Třeboň dospělí KP II.
TJ Jiskra Třeboň   LTC Humpolec st. st. žactvo KP I.
19.06.2022 TK Pelhřimov B TJ Jiskra Třeboň dor dorost KP I.
25.06.2022
 
TJ Jiskra Třeboň  TK SK Dobrá Voda u ČB A dospělí KP II.
TK SK Dobrá Voda u ČB TJ Jiskra Třeboň st. st. žactvo KP I.
26.06.2022 TK Soběslav  volno dorost KP I.

 

Další informace k rozpisu soutěže: www.jihocesky.cztenis.cz/souteze-druzstev-2022-rozlosovani/
 

 


Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

23. 11. 2021

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Dokument k vyplnění je ke stažení také ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.docx.

Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi nebo sekretáři TJ Jiskra Třeboň.
V letošním roce jsou uznávány i kopie prohlášení zaslané oskenované nebo ofocené (např. WhatsUp na 602952762).

Děkujeme Vám za pomoc.
 


Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

17. 09. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno:

 1. záměr výboru tenisového oddílu - realizace projektu Modernizace sportovního areálu (MSA) www.tenis.jiskratrebon.cz/soucasnost/2021,
  kdy předpokládaná výše nákladů tenisového oddílu, za předpokladu spoluúčasti partnerů projektu, je Kč 850000,-.
 2. navýšení členských příspěvků o Kč 200,- od roku 2022 oproti výši členských příspěvků aktuálně platné jak pro rok 2020, tak 2021 pro věkové kategorie (senior, dospělí, junioři a mládež, redukované členství) www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:clenske-sprispevky
 3. možnost předplatného členských příspěvků od roku 2021 v aktuálně platné výši členských příspěvků:
  www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/prava-a-povinnosti-clenu/d:clenske-sprispevky
 4. úprava statutu Senior (od 65 let do 74 let) změna z dobrovolných brigádnických hodin na povinnost 2 brigádnických hodin
  (motivace k větší účasti na členských schůzích, za kterou se 2 brigádnické hodiny odpočítávají).

 


Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

15. 01. 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387), žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)" v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a formuláře publikované na www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehledy-hospodareni/telovychova-a-sport.html.

Dokument k vyplnění je ke stažení ze stránek Města Třeboně Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_do_19_let.docx nebo stejný (formátovaný na 1 stranu) na stránkách našich CestneProhlaseniZakonnehoZastupce-2021.docx.

Vyplněný dokument doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi (nebo po dohodě předejte sekretáři TJ nebo zanechte v poštovní schránce zázemí tenisového klubu). Děkujeme Vám za pomoc.Akce

07.12.2022

Filtrovat

cal cal

Aktuality

21. 08. 2022

Prázdninový turnaj pro děti a mládež 2022

V termínu 20. 8 - 21. 8. 2022 se uskutečnil tradiční tenisový turnaj pro děti a mládež. Akce se zúčastnilo celkem 34 dětí -...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test