Členské příspěvky

10. 06. 2010 --- Práva a povinnosti členů 5379x 0

Členské příspěvky a poplatky

(aktualizováno 13. 3. 2023)

Roční členský příspěvek k úhradě je součtem příspěvku Členského a Oddílového,
případně i jeho Navýšení dle tabulky níže.

Částky uvedené v tabulce jsou platné od 1. 1. 2022 i pro rok 2023.
Od 1. 1. 2022 se oddílový příspěvek
pro věkové kategorie:
senior, dospělí, junioři a mládež, redukované členství
navyšuje o Kč 200,-
.

Poznámka
Členský příspěvek (ČP) ročně doyeni
(nad 75)
Kč 100,- Příspěvek člena na činnost
tělovýchovné jednoty (TJ).

V případě členství ve více
oddílech TJ se hradí jen 1 x
.
Zpravidla je sekretářem TJ zúčtován
z první úhrady členských příspěvků
v příslušném roce (nejlépe při dodržení
priorit uvedených v
"Čestném prohlášením
zákonného zástupce
").
senioři
(nad 65)
Kč 100,-
dospělí
(19 - 65)
Kč 500,-
junioři a mládež
(do 18 let)
Kč 100,-
Oddílový příspěvek (OP) ročně doyeni
(nad 75)
Kč 0,-
Příspěvek člena na činnost
tenisového oddílu.
senioři
(nad 65)
Kč 800,-
(do 31. 12. 2021 Kč 600,-)
dospělí
(19 - 65)
1100,-
(do 31. 12. 2021 Kč 900,-)
junioři a mládež (do 18 let) kromě redukovaného členství

Kč 800,-
(do 31. 12. 2021 Kč 600,-)

redukované členství
(do 15 let)
od 1. 1. 2014
Kč 400,-
(do 31. 12. 2021 Kč 200,-)
Soutěžní mládež/udržovací mládež
(od 2010)
Kč 0,-
udržovací dospělí Kč 400,-
(do 31. 12. 2021 Kč 200,-)
Navýšení OP za roční užívání skříňky (S)
ročně
malou (M) 200,-
velkou (V) 200,-

Navýšení OP za neodpracovanou brigádnickou hodinu (BH)

Odměna za BH odpracovanou na rámec povinnosti je ve výši 50 % navýšení OP za neodpracovanou BH (po zdanění 15% srážkovou daní).

Podrobnosti v usnesení VČS ze dne 1. 3. 2019.

dospělí Kč 300,-
(
do 31. 12. 2018
200,-)
junioři
(15 - 18 let)
150,-
(do 31. 12. 2018
120,-)
Vstupní poplatek (VP) jednorázově senioři
(od 66)
1000,-
dospělí
(19 - 65)
4000,-
junioři
(do 18 let)
0,-

Junior po dosažení věku 18 let
je povinen uhradit VP jako dospělý,
pokud nereprezentoval oddíl
v mládežnických soutěžích.
I takovéto členství v oddíle je možno
prodat zájemci dle podínekna
Statut členů tenisového oddílu.

 
Výše uvedené členské příspěvky jsou platné od roku 2014 (schváleny na VČS 14. 2. 2014). Jejich struktura se změnila rozhodnutím valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. dne 27. 6. 2016: Usnesení z VH 20160627.pdf.

 • Každý člen tenisového oddílu má povinnost platit členské a oddílové příspěvky.
  Členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Každý člen oddílu po splnění svých povinností (členské a oddílové příspěvky a brigádnické hodiny, atd.) má právo bezplatného přístupu na kurty při dodržení pokynů správce kurtů.
 • Každý člen oddílu má povinnost oznámit správci kurtů vstup na kurty a případně se řídit jeho pokyny při určení, na který kurt půjde hrát.
 • Pokud není požadavek dalších hráčů na obsazení kurtu, je možno hrát bez omezení.
 • Pokud je požadavek na obsazení kurtu je dvouhra omezena na 1 hodinu, čtyřhra na 2 hodiny.
  Poté je nutno hru přerušit a pokračovat na jiném kurtě (po jeho uvolnění).
  Toto pravidlo se nevztahuje na tréninkové hodiny, kdy trenér nemá povinnost přecházet na jiný kurt.
 • Pokud není na tenisových kurtech přítomen správce kurtů, má každý člen tenisového oddílu povinnost vybrat poplatek za pronájem kurtů od hráčů, kterým umožnil přístup na kurty. Bezodklaně pak takto vybraný poplatek předat buď správci nebo pokladníkovi oddílu s uvedením těchto údajů:
  • číslo/čísla pronajatých kurtů,
  • datum a čas pronájmu,
  • počet hráčů, za které byl poplatek vybrán.
 • Každý člen tenisového oddílu starší 18 let může po ukončení činnosti správce požádat výbor o přidělení evidovaných příjmových pokladních dokladů pro výběr za přístup na kurty.
 • Od 1. 1. 2014 bylo zřízeno tzv. redukované členství pro mládež do 14 let včetně, které opravňuje ke hře na tenisových kurtech kromě dvorců 1 - 5 po 16:00.

 

Členská schůze

 • Účast na členské schůzi tenisového oddílu je právem každého člena tenisového oddílu.
  Členové tenisového oddílu starší 18 let mají právo hlasovat, ostatní účastníci schůze jsou evidováni jako hosté (obdoba článku 2.13 platných stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s.).
 • Pozvánka na členskou schůzi se publikuje na těchto www stránkách oddílu. Navíc je rozesílána prostřednictvím e-mailu (negarantovaná služba) nebo České pošty členům tenisového oddílu starším 18 let, pokud má výbor oddílu k dispozici správné adresy.
 • Za účast na členské schůzi je odpočet povinných brigádnických hodin v rozsahu uvedeném na brigádnické hodiny.

 

Práva člena výboru TO

 • nejsou požadovány brigádnického hodiny,
 • právo na poukázku na 5 hodin v zimní tenisové sezóně do haly,
 • právo týdně pozvat bezúplatně svého hosta na tenisové kurty v letní tenisové sezóně na 1 hod dvouhry nebo 2 hod čtyřhry,
 • čerpat příspěvek na telefonní poplatky prováděné v souvislosti s výkonem funkce.


Práva člena kontrolní komise TO

 • roční odměna každému členovi kontrolní komise ve výši Kč 500,- (před zdaněním 15% srážkovou daní).
  (Schváleno výborem tenisového oddílu na schůzi 23. 4. 2019.)

 

Akce

17.04.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test