Přihláška do oddílu TJ Jiskra Třeboň

10. 06. 2010 --- Přihláška do oddílu 2967x 0


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení podle zákona č. 101/2000 Sb.:

Přihláškou do TO TJ Jiskra Třeboň uděluji souhlas TO TJ Jiskra Třeboň, IČO: 00512907, se sídlem Jiráskova 444/II,Třeboň (dále jen „TO“), aby jako správce osobních údajů za níže uvedených podmínek zpracovával mé osobní údaje, které jsem jí poskytl/a v souvislosti s mým členstvím ve TO.
Souhlas se vztahuje na osobní údaje, uvedené na této přihlášce do sdružení a uděluji jej pro účely:

  • evidence členské základny TO,
  • evidence placení členských příspěvků a
  • naplňování cílů činnosti TO dle jeho stanov,

a to na dobu trvání mého členství ve sdružení. Beru na vědomí, že osobami pověřenými zpracováním osobních údajů v TO jsou členové jeho řídícího výboru a sekretář TO. Jiným osobám mohou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, nestanoví-li zákon jinak. V této souvislosti uděluji též souhlas s využitím mého jména, příjmení a obrazových či zvukových záznamů mé osoby pro účely prezentace TO navenek. Beru na vědomí, že poskytnutí mých výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že mám v souvislosti s jejich zpracováváním právo na přístup k nim, právo na jejich opravu a právo žádat od správce či zpracovatele vysvětlení či odstranění závadného stavu, a to za podmínek,  stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

V případě zájmu o členství v tenisovém oddíle Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň se prosím seznamte s jeho podmínkami v rubrice http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile.

Vyplněnou přihlášku a další dokumenty můžete předat kterémukoli členu výboru tenisového oddílu nejlépe však zašlete na tenis@jiskratrebon.cz, jak je uvedeno v rubrice Informace pro začínající tenisty, tenisovou mládež.

Akce

12.07.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test