Úhrada členských příspěvků

17. 03. 2012 --- Úhrada příspěvků 3849x 0

Od roku 2012 v souladu s usnesením výroční členské schůze 24. 2. 2012 umožňuje tenisový oddíl svým členům provést úhradu členských příspěvků a případných dalších náhrad (za neodpracované brigádnické hodiny, užití skříňky v šatnách apod.) bezhotovostním převodem.

Číslo běžného účtu určenému k tomuto účelu je 107-7992430207/0100.

Parametry vaší úhrady:

 • Variabilní symbol: vaše rodné číslo.
 • Částka k úhradě: každý, kdo bude provádět úhradu bezhotovostně, určí celkovou částku k úhradě z těchto částí, které si vyhledá v rubrice Členské příspěvky:
  • členský příspěvek (ČP),
  • oddílový příspěvek (OP),
  • případné navýšení OP za roční užívání skříňky,
  • případné navýšení OP za neodpracované brigádnické hodiny.
   Celková částka se posílá jednou platbou, nikoli zvlášť členský, oddílový příspěvek atd.
 • Text pro příjemce: jméno a příjmení plátce, případně dále číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada.
 • Temín úhrady: členské příspěvky na příslušný rok se hradí do 30. dubna dle aktualizované členské základny k 31. březnu (dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017).
  • V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. následuje výzva dlužníkům k úhradě do náhradního termínu do 31. 5.
  • Pokud úhrada členských příspěvků neproběhne ani v náhradním termínu, bude TJ Jiskra Třeboň postupovat dle platných stanov TJ schválených dne 27. 6. 2016 (viz. Článek IV. Členství oddíl B1 bod b)
   Na základě uhrazených členských příspěvků je stanoven počet delegátů z jednotlivých oddílů na Valnou hromadu TJ
  • Kdo nepodá žádost o ukončení členství do 31. května, musí uhradit minimálně členské příspěvky, které se zúčtují s TJ Jiskra Třeboň vždy k 31. květnu příslušného roku.
   Uhrazení členských příspěvků v aktuálním roce zajišťuje tedy členství v oddíle do 25. května roku následujícího.
 • Do 15. května má každý člen tenisového oddílu povinnost odpracovat (nebo uhradit náhradu) alespoň 1/2 svých brigádnických hodin viz Brigády.
  Noví členové tenisového oddílu přijatí po 15. květnu uhradí členské příspěvky bezprostředně po přijetí do oddílu, nejpozději však do 31. 12. aktuálního roku.

 

Poznámky:

 • Úhradu proveťe jednou částkou. Případné doplatky je možno provést také v hotovosti u pokladníka oddílu.
 • Noví členové tenisového oddílu, kteří hradí mimo jiné i vstupní poplatek, prováději úhradu celé částky u pokladníka oddílu (spolu s předání přihlášky do oddílu) v hotovosti.

Akce

20.09.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test