Výbor tenisového oddílu - činnosti a kompetence

24. 05. 2016 --- Výbor tenisového oddílu 3902x 0

Výbor tenisového oddílu (výbor TO) se na své první schůzi dne 15. 3. 2016 po volební výroční členské schůzi ze dne 4. 3. 2016 dohodl a jednohlasně schválil toto rozdělení funkcí a kompetencí svých členů. Aktualizováno po schůzi výboru TO dne 2. 6. 2016.

Pracovní skupiny/
členové výboru TO
Petr
Chalupa
Zdeněk
Macháček
+ 29. 5. 2016
Ondřej
Macháček
Dalibor
Filip
Radek
Hrubec
Michal
Zavadil
Jan
Vališ
Hlasy získané ve volbách 36 34 31 30 30 30 27
Funkce ve výboru předseda   člen výboru člen výboru člen výboru člen výboru místopředseda
Delegace na VV TJ Jiskra Třeboň X     X     X
Evidence a hospodaření:
účetnictví a rozpočet, schvalování výdajových dokladů, příprava korespondence a smluv, pohledávky
X           X
Sportovní činnost a mládež rezervace kurtů a haly x   X
kromě výchovy mládeže
  x    
kolektivní a individuální soutěže x   x   X    
rekreační sport x          x X
                 
Provoz zázemí a správa tenisových kurtů korespondence X     x x x  
správce kurtů x     x x X  
provoz Bistra x     x x X  
úklid zázemí x     x x X  
materiál a zásobování x     x x X  
                 

Legenda:

  • X ... garant skupiny
  • x ... člen skupiny

Výbor tenisového oddílu na své schůzi 2. 6. 2016 rozhodl, že místo pana ing. Zdeňka Macháčka nebude kooptován další člen výboru.

Oproti předchozímu způsobu projednávání problematiky na schůzích výboru tenisového oddílu bylo rozhodnuto o zavedení pracovních skupin, které řeší operativní úkoly ve své kompetenci a kdy garant skupiny má právo rozhodnout o jednorázovém výdaji do Kč 5000,- s podmínkou následného schválení výborem tenisového oddílu.

Zároveň na jednání 15. 3. 2016 byla zrušena funkce jednatele tenisového oddílu.

Hospodářem, pokladníkem a účetním oddílu byl jmenován pan BBS. Petr Jecha, sekretář TJ Jiskra Třeboň www.jiskratrebon.cz/kontakty.

Akce

28.05.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

10. 01. 2024

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2024

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Čestného prohlášení zákonného zástupce...Více zde

23. 07. 2023

Turnaj staršího žactva o Světový pohár 22. a 23. 7. 2023

Ve dnech 22. a 23. 7. 2023 se uskutečnil na našich tenisových kurtech Turnaj staršího žactva o Světový pohár zapsaný do listiny ČTS (C - 300). Více zde

12. 06. 2023

Jihočeský oblastní přebor - babytenis - 2023

Ve dnech 10. a 11. 6. 2023 proběhl na našich tenisových kurtech Jihočeský oblastní přebor babytenisu jako kvalifikační turnaj na mistrovství republiky. Tam postupují všichni...Více zde

19. 03. 2023

Kalendář turnajů a rezervací 2023

Aktuální informace vždy na https://tenistrebon.isportsystem.cz/ 2. 6. 2023 Tenisový turnaj ing....Více zde

17. 03. 2023

Členská schůze 2023 a jarní příprava kurtů

Výbor tenisového oddílu na své chůzi 13. 3. 2023 schválil mimo jiné: Jarní příprava tenisových kurtů Pro optimální využití vlhkosti...Více zde

15. 11. 2022

Výstavba osvětlení kurtů #1 a #2

Počátkem října letošního roku jsme dokončili výstavbu osvětlení tenisových kurtů #1 a #2. Více zde

04. 11. 2022

Pozvánka na 1. osvětlení kurtů

Zveme členy klubu na první spuštění osvětlení tenisových kurtů #1 a #2 na pondělí 7. 11. 2022 od 17:00. Do konce letošní tenisové sezóny bude možno osvětlit kurt #2 (kurt...Více zde

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test