Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu

03. 05. 2014 --- Hrací řád 3264x 0

Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň

Přístup na tenisové kurty je rovný jak pro členy tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň, který tenisové kurty spravuje, tak pro ostatní nečleny klubu při respektování těchto pravidel - hracího řádu.
Každý zájemce o užití tenisových kurtů se může rozhodnout, zda je pro něj výhodnější navštěvovat tenisové kurty jako člen nebo nečlen tenisového oddílu. Podmínky členství jsou uvedeny na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile.

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Hra na dvorcích je povolena pouze v tenisovém oblečení a obuvi po zaplacení hracího poplatku:
   1. pro členy tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň uvedeného v rubrice Členské spříspěvky,
   2. pro ostatní nečleny oddílu uvedeného v rubrikách:
    1. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-1-2,
    2. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-3-5,
    3. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-6-a-7.
  2. Hrací doba je v případě většího počtu zájemců omezena na jednu hodinu hry při dvouhře a dvě hodiny při čtyřhře.
  3. Dvorce č. 1 - 5 jsou od 16:00 hodiny (v pracovní dny i o svátcích a víkendech) vyhrazeny pro členy oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň nebo pro členy oddílu s jejich hosty (kromě tzv. redukovaného členství).  Dvorce č. 6 a 7 je možné rezervovat celodenně pro nečleny oddílu.
   Pokud nejsou kurty 1 - 5 i po 16:00 hodině obsazeny členy oddílu, může správce tyto kurty pronajmout nečlenům tenisového oddílu. Členové tenisového oddílu musí následně respektovat právo nečlenů oddílu dohrát již rozehraný zápas dle bodu 2 tohoto odstavce.
   Pokud je zájem o pronájem tenisového kurtu 1 - 5 po 16:00 jen nečlenem oddílu, neplatí pro členy oddílu omezení délky hry podle bodu 2. tohoto odstavce.
   Rezervaci pro přístup na tenisové kurty je tedy možno provést u správce tenisových kurtů:
   1. pro kurty 1 - 5 do 16:00 hod,
   2. pro kurty 6 - 7 kdykoli
    s výjimkami uvedenými níže.
  4. V době konání mistrovských utkání soutěží družstev či turnajů je hraní na všech dvorcích omezeno pro účastníky těchto soutěží.
   Termíny utkání a turnajů jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce nebo publikovány na Internetu.
  5. Tenisové kurty je možno rezervovat i pro jiná než mistrovská utkání (např. pro dlouhodobé sezónní rezervace) u správce kurtů nebo při větším rozsahu u výboru tenisového oddílu. Po potvrzení rezervace je na tyto kurty vyhrazen přístup pouze účastníkům této soutěže nebo tréninku.
   Pokud není u trunaje nebo jiné akce vyžadující rezervaci uveden počet kurtů, považují se za rezevované kurty #1 - #5. Pokud není uveden čas, rezervuje se příslušný kurt od 8:00 do 18:00.
  6. Aktuální informace o obsazení tenisových kurtů jsou uvedeny v rubrice Obsazení tenisových dvorců.
 2. Povinnosti hráčů

  1. Všichni hráči mají povinnost ohlásit se u správce dvorců před vstupem na dvorce  a nahlásit číslo dvorce, na kterém chtějí hrát. Správce jim může případně určit hru na jiném dvorci. Hráči nastupují na dvorce v pořadí, jak se nahlásili u správce dvorců. V případě nepřítomnosti správce se hlásí na jeho telefonním čísle.
  2. Před zahájením hry musí být dvorec řádně pokropen a po skončení řádně upraven hrablem, zameten, případně znovu pokropen a zameteny čáry. Veškeré úpravy si hráči provádí sami. Doba úpravy dvorce se započítává do hrací doby.
  3. Všichni hráči, trenéři a organizátoři turnajů jsou povinni respektovat pokyny správce. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře.
   Pokud není správce, přebírají jeho pravomoce členové výboru tenisového oddílu.
  4. Hráči a návštěvníci nesmí nevhodným chováním, zejména sprostým vyjadřováním, rušit ostatní uživatele dvorců. V areálu oddílu tenisu musí udržovat pořádek a čistotu.
  5. Členové, kteří mají klíče od dvorců a šaten jsou povinni, není-li přítomen správce dvorců, tyto před odchodem řádně uzamknout.
  6. Kontrola dodržování hracího řádu je vyhrazena správci dvorců a členům výboru TO TJ Jiskra Třeboň.
  7. Porušování hracího řádu bude postihováno.
 3. Práva hráčů

  1. Hráči mají právo při dodržování podmínek hracího řádu používat dvorce, šatny, sprchy a ostatní zařízení a nářadí, které je ve vlastnictví nevo nájmu oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň.

 

 

Výbor oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň

Akce

29.09.2022

Filtrovat

cal cal

Aktuality

25. 04. 2022

Nové ceny za pronájem tenisových kurtů

Výbor tenisového oddílu schválil na své schůzi 25. 4. 2022 nové ceny za pronájem tenisových kurtů #1 - #5: místo původní Kč 200,-/hod nově Kč...Více zde

24. 03. 2022

Hlavní usnesení VČS tenisového oddílu dne 24. 3. 2022

Na výroční členské schůzi tenisového oddílu dne 24. 3. 2022 bylo schváleno:   VČS bere na vědomí a schvaluje: zprávu o činnosti...Více zde

29. 04. 2022

Přidělení dotace: Osvětlení tenisových kurtů v Třeboni

Výbor tenisového oddílu s potěšením oznamuje, že obdržel dotaci od Jihočeského kraje Více zde

25. 04. 2022

Soutěže družstev 2022

  Termín ...Více zde

21. 04. 2022

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách

Hendikepový přebor oddílu ve čtyřhrách původně plánovaný na 23. dubna 2022 se pro nepříznivou předpověď počasí odkládá. O novém termínu budete...Více zde

17. 03. 2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 hod. v Hotelu Zlatá hvězda, sále Více zde

25. 01. 2022

Meziokresní přebor Pelhřimov - Jindřichův Hradec

Ve dnech 2. a 3. 4. 2022 se uskuteční meziokresní přebor dospělých pro okresy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Pořadatel Více zde

23. 11. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2022

Obdobně jako v předchozích letech, žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o součinnost a pomoc při vyplnění a doručení "Více zde

17. 09. 2020

Hlavní usnesení ČS tenisového oddílu dne 17. 9. 2020

Na členské schůzi tenisového oddílu dne 17. 9. 2020 bylo schváleno: záměr výboru tenisového oddílu - realizace...Více zde

14. 10. 2021

Mimořádné opatření MZDR z 20. 11. 2021

Výkladového stanovisko ČUS v...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test