Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu

03. 05. 2014 --- Hrací řád 2405x 0

Hrací řád na dvorcích oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň

Přístup na tenisové kurty je rovný jak pro členy tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň, který tenisové kurty spravuje, tak pro ostatní nečleny klubu při respektování těchto pravidel - hracího řádu.
Každý zájemce o užití tenisových kurtů se může rozhodnout, zda je pro něj výhodnější navštěvovat tenisové kurty jako člen nebo nečlen tenisového oddílu. Podmínky členství jsou uvedeny na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile.

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Hra na dvorcích je povolena pouze v tenisovém oblečení a obuvi po zaplacení hracího poplatku:
   1. pro členy tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň uvedeného v rubrice Členské spříspěvky,
   2. pro ostatní nečleny oddílu uvedeného v rubrikách:
    1. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-1-2,
    2. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-3-5,
    3. www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/tenisoveho-dvorce-c-6-a-7.
  2. Hrací doba je v případě většího počtu zájemců omezena na jednu hodinu hry při dvouhře a dvě hodiny při čtyřhře.
  3. Dvorce č. 1 - 5 jsou od 16:00 hodiny (v pracovní dny i o svátcích a víkendech) vyhrazeny pro členy oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň nebo pro členy oddílu s jejich hosty (kromě tzv. redukovaného členství).  Dvorce č. 6 a 7 je možné rezervovat celodenně pro nečleny oddílu.
   Pokud nejsou kurty 1 - 5 i po 16:00 hodině obsazeny členy oddílu, může správce tyto kurty pronajmout nečlenům tenisového oddílu. Členové tenisového oddílu musí následně respektovat právo nečlenů oddílu dohrát již rozehraný zápas dle bodu 2 tohoto odstavce.
   Pokud je zájem o pronájem tenisového kurtu 1 - 5 po 16:00 jen nečlenem oddílu, neplatí pro členy oddílu omezení délky hry podle bodu 2. tohoto odstavce.
   Rezervaci pro přístup na tenisové kurty je tedy možno provést u správce tenisových kurtů:
   1. pro kurty 1 - 5 do 16:00 hod,
   2. pro kurty 6 - 7 kdykoli
    s výjimkami uvedenými níže.
  4. V době konání mistrovských utkání soutěží družstev či turnajů je hraní na všech dvorcích omezeno pro účastníky těchto soutěží.
   Termíny utkání a turnajů jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce nebo publikovány na Internetu.
  5. Tenisové kurty je možno rezervovat i pro jiná než mistrovská utkání (např. pro dlouhodobé sezónní rezervace) u správce kurtů nebo při větším rozsahu u výboru tenisového oddílu. Po potvrzení rezervace je na tyto kurty vyhrazen přístup pouze účastníkům této soutěže nebo tréninku.
   Pokud není u trunaje nebo jiné akce vyžadující rezervaci uveden počet kurtů, považují se za rezevované kurty #1 - #5. Pokud není uveden čas, rezervuje se příslušný kurt od 8:00 do 18:00.
  6. Aktuální informace o obsazení tenisových kurtů jsou uvedeny v rubrice Obsazení tenisových dvorců.
 2. Povinnosti hráčů

  1. Všichni hráči mají povinnost ohlásit se u správce dvorců před vstupem na dvorce  a nahlásit číslo dvorce, na kterém chtějí hrát. Správce jim může případně určit hru na jiném dvorci. Hráči nastupují na dvorce v pořadí, jak se nahlásili u správce dvorců. V případě nepřítomnosti správce se hlásí na jeho telefonním čísle.
  2. Před zahájením hry musí být dvorec řádně pokropen a po skončení řádně upraven hrablem, zameten, případně znovu pokropen a zameteny čáry. Veškeré úpravy si hráči provádí sami. Doba úpravy dvorce se započítává do hrací doby.
  3. Všichni hráči, trenéři a organizátoři turnajů jsou povinni respektovat pokyny správce. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře.
   Pokud není správce, přebírají jeho pravomoce členové výboru tenisového oddílu.
  4. Hráči a návštěvníci nesmí nevhodným chováním, zejména sprostým vyjadřováním, rušit ostatní uživatele dvorců. V areálu oddílu tenisu musí udržovat pořádek a čistotu.
  5. Členové, kteří mají klíče od dvorců a šaten jsou povinni, není-li přítomen správce dvorců, tyto před odchodem řádně uzamknout.
  6. Kontrola dodržování hracího řádu je vyhrazena správci dvorců a členům výboru TO TJ Jiskra Třeboň.
  7. Porušování hracího řádu bude postihováno.
 3. Práva hráčů

  1. Hráči mají právo při dodržování podmínek hracího řádu používat dvorce, šatny, sprchy a ostatní zařízení a nářadí, které je ve vlastnictví nevo nájmu oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň.

 

 

Výbor oddílu tenisu TJ Jiskra Třeboň

Akce

11.07.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test