Povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň

16. 04. 2014 --- Správce dvorců 2438x 0

Práva a povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň - plný úvazek

(aktualizováno 8. 6. 2019)
 

Provozní doba: 8:30 - 12:00 a 14:30 - 17:00 a dále dle telefonické dohody na tel. čísle správce.

 1. Hrací poplatek se vybírá před počátkem hry. V případě, že se jedná o dobu spadající do přednosti členů oddílu tenisu (dvorce č. 1- 5 od 16:00 hod.), napíše správce na doklad začátek hry a upozorní hráče na přednost členů oddílu. Výběr uskuteční v tomto případě po skončení hry.
 2. Správce se věnuje údržbě dvorců a okolí. Týká se stříkání, vysoušení dvorců, udržování čistoty apod.
 3. Dbá na udržování pořádku v celém tenisovém areálu a zajišťuje úklid vnějších prostor (i vnitřních, pokud ten není zajištěn dodavatelsky).
  Zajišťuje sečení trávy jak v oplocené části tenisového aredálu, tak v jeho přilehlém okolí.
 4. V případě sucha zajišťuje zalévání zeleně v oplocené části tenisového areálu.
 5. Dohlíží na dodržování hracího řádu na dvorcích. Zvláště se jedná o řádnou úpravu dvorců před hrou a po hře. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře.
 6. V době provozování činnosti správce řídí brigády na dvorcích a eviduje odpracované brigádnické hodiny.
 7. Má právo rezervovat:
  1. dvorce č. 6 a 7 na celý den,
  2. dvorce č. 1 - 5. do 16:00 hod. Po 16:00 hod jen na min. hrací dobu dle hracího řádu na dvorcích.
 8. Pokud není jiný provozovatel zázemí tenisového klubu (od roku 2015), zajišťuje správce v rámci své činnosti i občerstvení v areálu oddílu.
 9. Pokud není zabezpečen úklid Zázemí TK (zpravidla bez Kavárny u kanára), zajišťuje správce i úklid Zázemí.
  To zahrnuje pravidelné vysávání a min. 1 x týdně i vytření.
 10. Zajišťuje drobnou administrativu klubu:
  1. dokumentaci evidence odhlašování dlouhodobých rezervací trenérů,
  2. předávání příjmových pokladních dokladů členům oddílu a pod.
 11. Správce připravuje tenisový areál na konání mistrovských utkání soutěží družstev, turnaje jednotlivců a turnaje pořádané výborem tenisového oddílu.

 

Odměna správce tenisových kurtů (od roku 2014, aktualizováno 17. 7. 2017) vyplácena na základě dohody o provedení práce (před zdaněním srážkovou 15% daní, max. 10 000,-/měs. a 300 hod./rok):

 • paušální výplata Kč 200,-/den,
 • 35 % z výběru za pronájem tenisových kurtů; a to i z části případně uhrazené bezhotovostně (zpravidla zálohy jako potvrzení rezervace),
 • Kč 10,- za každou prodanou dózu tenisových míčů,
 • případný úklid Zázemí TK navýšením denního paušálu o Kč 100,-,
  Odměna za úklid turnajových šaten (místnosti 205 - 212) při turnaji, ze kterého vyplývá jednorázová odměna správci tenisových kurtů, viz další bod, je zahrnuta to této jednorázové odměny. Úklid turnajových šaten mimo turnaje je zahrnut do odměny za úklid Zázemí TK v navýšeném denním paušálu.
 • jednorázové odměny:
  • Kč 600,- za turnaj do 25 účastníků včetně a Kč 1200,- za turnaj od 26 účastníků - jako náhradu za blokované kurty (nemožnost jiného podnájmu), pomoc při organizačním zajištění turnajů, úklid turnajových šaten (205 - 212).
  • Kč 150,- za kurt a pracovní den, kdy je kurt rezervován 4 a více hodin a úhrada za tuto rezervaci neprobíhá přes správce kurtů.
 • v případě podnájmu Bistra u kanára třetí stranou bez obsluhy zajištěné správcem a podnájemcem Bistra (viz www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/podnajem-bistra-nebo-turnajovych-saten), Kč 1000,-/akci.

 

Smluvní zajištění spolupráce: Smlouva o provozování činnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň.

Akce

11.07.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test