Povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň - zkrácený úvazek

15. 04. 2018 --- Správce dvorců 711x 0

Práva a povinnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň

Provozní doba: 8:00 - 13:00 a dále dle telefonické dohody na tel. čísle správce.

 1. Hrací poplatek se vybírá před počátkem hry. V případě, že se jedná o dobu spadající do přednosti členů oddílu tenisu (dvorce č. 1- 5 od 16:00 hod.), napíše správce na doklad začátek hry a upozorní hráče na přednost členů oddílu. Výběr uskuteční v tomto případě po skončení hry.
 2. Správce se věnuje údržbě dvorců a okolí. Týká se stříkání, vysoušení dvorců, udržování čistoty apod.
 3. Dbá na udržování pořádku v celém tenisovém areálu a zajišťuje úklid vnějších prostor (i vnitřních, pokud ten není zajištěn dodavatelsky).
  Zajišťuje sečení trávy jak v oplocené části tenisového aredálu, tak v jeho přilehlém okolí.
 4. V případě sucha zajišťuje zalévání zeleně v oplocené části tenisového areálu.
 5. Dohlíží na dodržování hracího řádu na dvorcích. Zvláště se jedná o řádnou úpravu dvorců před hrou a po hře. Správce může po zvážení zakázat hru na dvorci nebo dvorcích z důvodu nezpůsobilosti ke hře.
 6. V době provozování činnosti správce řídí brigády na dvorcích a eviduje odpracované brigádnické hodiny.
 7. Má právo rezervovat:
  1. dvorce č. 6 a 7 na celý den,
  2. dvorce č. 1 - 5. do 16:00 hod. Po 16:00 hod jen na min. hrací dobu dle hracího řádu na dvorcích.
 8. Pokud není jiný provozovatel zázemí tenisového klubu (od roku 2015), zajišťuje správce v rámci své činnosti i občerstvení v areálu oddílu.
 9. Pokud není zabezpečen úklid Zázemí TK (zpravidla bez Bistra), zajišťuje správce i úklid Zázemí.
 10. Zajišťuje drobnou administrativu klubu:
  1. dokumentaci evidence odhlašování dlouhodobých rezervací trenérů,
  2. předávání příjmových pokladních dokladů členům oddílu a pod.
 11. Správce připravuje tenisový areál na konání mistrovských utkání soutěží družstev, turnaje jednotlivců a turnaje pořádané výborem tenisového oddílu.

 

Odměna správce tenisových kurtů (od roku 2014, aktualizováno 17. 7. 2017) vyplácena na základě dohody o provedení práce (před zdaněním srážkovou 15% daní, max. 10 000,-/měs. a 300 hod./rok):

 • paušální výplata Kč 200,-/den,
 • 30 % z výběru za pronájem tenisových kurtů; a to i z části případně uhrazené bezhotovostně (zpravidla zálohy jako potvrzení rezervace),
 • Kč 10,- za každou prodanou dózu tenisových míčů,
 • případný úklid Zázemí TK navýšením denního paušálu o Kč 100,-,
 • jednorázové odměny:
  • Kč 500,- za turnaj do 25 účastníků včetně a Kč 1000,- za turnaj od 26 účastníků - jako náhradu za blokované kurty (nemožnost jiného podnájmu) a pomoc při organizačním zajištění turnajů,
  • Kč 50,- za kurt a pracovní den, kdy je kurt rezervován 4 a více hodin a úhrada za tuto rezervaci neprobíhá přes správce kurtů.
 • v případě podnájmu Bistra (kavárny) u kanára třetí stranou bez obsluhy zajištěné správcem a podnájemcem Bistra (viz www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty/podnajem-bistra-nebo-turnajovych-saten), Kč 1000,-/akci.

 

Smluvní zajištění spolupráce: Smlouva o provozování činnosti správce tenisových dvorců TJ Jiskra Třeboň.

Akce

12.07.2020

Filtrovat

cal cal

Aktuality

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

13. 01. 2020

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2020

Obdobně jako v roce 2019 www.tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2223, žádáme rodiče dětí a...Více zde

09. 10. 2019

Informace před zimní tenisovou sezónou 2019-2020

Rezervace tenisové haly Top-spin pro zimní tenisovou sezónu je potvrzena pro období od pondělí 21. 10. 2019 do pátku 17. 4. 2020...Více zde

22. 09. 2019

Pro zájemce o členství v tenisovém klubu

Pro všechny zájemce o členství v našem tenisovém klubu je připravena souhrnná informace v rubrice Články/Členství v oddíle/Více zde

23. 04. 2019

Obsazení tenisových dvorců

V rubrice Články/Tenisové dvorce/Více zde

23. 03. 2019

Dopis členům před letní sezónou 2019

Vedení tenisového oddílu se tradičně obrací na své členy s informací před letní tenisovou sezónou dopisem: Více zde

23. 03. 2019

GDPR, Čestná prohlášení zákonných zástupců 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném...Více zde

23. 03. 2019

Kalendář turnajů a ostatních akcí - léto 2019

Výbor tenisového oddílu schválil dne 26. 2. 2019 kalendář turnajů a ostatních akcí na letní sezonu 2019. VČS přijala usnesení o ponížení počtu...Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test